top of page

SUCCESS
(SUSTAINABLE ACCELERATE SCHEME)

New Illustration (PUNB)-01.jpg

Apa itu SUstainable aCCElerate Scheme (SUCCESS)?

SUCCESS merupakan inisiatif terbaharu yang ditawarkan khas kepada Rakan Usahawan PUNB bagi memastikan kelangsungan dan kelestarian perniagaan usahawan dalam mendepani cabaran era pandemik serta fasa pemulihan ekonomi.

PAKEJ PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan

RM 100,000 hingga RM1,000,000

Skop Pembiayaan

a) Modal kerja :

 • Pembelian stok

 • Caj pembiayaan yang akan dikenakan

b) Perbelanjaan operasi (3 bulan maksimum)

Tempoh Pembiayaan

5 tahun maksimum  (termasuk 3 bulan tempoh penangguhan ke atas prinsipal sahaja)

Kadar Keuntungan

3.5% setahun berdasarkan kadar baki bulanan 

Tempoh Ketersediaan Pembiayaan

Bermula dari tarikh pengumuman atau/sehingga keseluruhan pembiayaan telah disalurkan (mana-mana yang terdahulu).

SYARAT KELAYAKAN

1.    Terbuka kepada Rakan Usahawan PUNB sedia ada sahaja 
2.    Hanya usahawan utama dibenarkan memohon
3.    Had kelayakan umur pemohon adalah tertakluk kepada had maksima perlindungan takaful
4.    Pemohon perlu memohon menggunakan syarikat yang sama seperti permohonan pembiayaan terdahulu 
5.    Rekod kewangan yang memuaskan

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 1. Rancangan Perniagaan (pemohon perlu mengisi maklumat diperlukan semasa permohonan mengikut format yang telah disediakan)

 2. Laporan jualan bulanan bagi tahun 2020 dan 2021 (sehingga bulan terkini). Sila isi di ruangan yang disediakan pada bahagian Rancangan Perniagaan

 3. Penyata akaun bank bagi tempoh 6 bulan terkini

 4. Borang kebenaran semakan rekod kredit (PDP1 & PDP2)

 5. Salinan Kad Pengenalan pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (ditanda palang “Untuk kegunaan PUNB sahaja”)

 6. Lesen perniagaan dari PBT/lesen khas dan lain-lain (bagi Sabah dan Sarawak sahaja)

 7. Surat tawaran kerja kontrak yang diterima dan senarai/bukti projek-projek terdahulu (sekiranya ada dan berkaitan)

PROSES PERMOHONAN

 1. Pemohon menghantar permohonan beserta dokumen diperlukan secara dalam talian di portal SUCCESS, www.punbbiz.com.my/success

 2. Pegawai PUNB akan menyemak dan menilai dokumen permohonan bagi proses kelulusan oleh Jawatankuasa Penilaian

 3. Setelah selesai proses semakan dan penilaian, PUNB akan menghubungi pemohon melalui panggilan telefon, e-mel atau SMS bagi memaklumkan status kelulusan permohonan untuk proses seterusnya; tandatangan dan serahan surat tawaran pembiayaan.

 4. Setelah kesemua dokumen & syarat pengeluaran dana dipenuhi dan mendapat kelulusan, PUNB akan menyalurkan pembiayaan kepada usahawan yang layak bagi tujuan yang telah dipersetujui.

  *Tempoh proses permohonan adalah maksimum 3 minggu (waktu bekerja) berdasarkan penyerahan dokumen yang lengkap

CAJ YANG AKAN DIKENAKAN: 
(ditolak daripada pembiayaan)

 1. Pemprosesan

 2. Dokumentasi

 3. Setem Duti

 4. 1 bulan deposit sekuriti

 5. Perlindungan takaful untuk pembiayaan

 6. 1 tahun perlindungan takaful untuk premis (kebakaran & kecurian/pecah masuk) maksimum RM2,000

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PUNB di talian 1300 13 7862 atau emel kami di customerservice@punb.com.my

bottom of page