SPUR 2.o
(SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN 
TERKESAN COVID-19) 2.0

Pembiayaan maksima  RM 100,000

Untuk semak status permohonan SPUR, sila klik di sini

PENGENALAN

Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan COVID-19 2.0 atau SPUR 2.0 merupakan sebuah inisiatif lanjutan daripada SPUR yang telah diperkenalkan oleh PUNB pada 7 Mei 2021 dalam usaha membantu individu Bumiputera yang ingin dan telah menceburi bidang perniagaan akibat kehilangan pekerjaan ekoran penularan wabak COVID-19.

OBJEKTIF

 •  Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan.

 • Menyediakan kemudahan dari aspek kewangan dan pembangunan keusahawanan.

 • Memastikan usahawan dan perniagaan Bumiputera kekal berdaya saing dan berdaya tahan.

 • Mempergiat aktiviti perniagaan dan meningkatkan ekonomi.

PAKEJ PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan maksima
RM 100,000

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 5.5 tahun  
(termasuk 6 bulan moratorium)

Kadar Keuntungan

3.5% setahun berdasarkan
kadar baki bulanan 

SYARAT KELAYAKAN

Usahawan​​

 1. Individu Bumiputera yang telah hilang pekerjaan akibat penyusutan ekonomi ekoran penularan wabak COVID-19

 2. Berumur antara 18 hingga 55 tahun ketika memohon

 3. Pemohon mestilah pemilik atau pemegang saham utama syarikat/perniagaan

 4. Pemohon perlulah mengikut format permohonan yang telah ditetapkan di portal SPUR

Perniagaan

 1. Ingin memulakan perniagaan atau telah beroperasi

 2. Menjalankan perniagaan sepenuh masa

 3. Dimiliki dan diterajui sekurang-kurangnya 70% oleh Bumiputera

 4. Entiti milikan tunggal/perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)/Sendirian Berhad

 5. Perniagaan dari rumah atau beroperasi dari premis perniagaan

 6. Tidak bercanggah dengan prinsip Syariah

 7. Keutamaan diberikan kepada yang telah mula menjalankan perniagaan

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Untuk Tujuan Permohonan:

A) Perniagaan Yang Telah Beroperasi

 1. Surat/bukti pemberhentian kerja beserta pengesahan penerimaan surat (mula diberhentikan kerja dari Januari 2020)

 2. Rancangan Perniagaan (pemohon perlu mengisi maklumat diperlukan semasa permohonan mengikut format yang telah ditetapkan)

 3. Salinan Kad Pengenalan pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (ditanda palang “Untuk kegunaan PUNB sahaja”)

 4. Gambar berukuran pasport pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (kemas dan berkolar bagi lelaki)

 5. Penyata akaun transaksi perniagaan atau rekod jualan perniagaan bagi tempoh 3 bulan terkini

 6. Pendaftaran syarikat:

 • Pendaftaran Enterpris – Borang D (Milikan Tunggal/Perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP))

 • Sendirian Berhad – Borang 9, 24, 44, 49, 32A, M&A atau Seksyen 17, 78, 46(3), 58, (Sdn Bhd), 105, Perlembagaan atau yang setara

B) Baru Ingin Memulakan Perniagaan

 

 1. Salinan Kad Pengenalan pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (ditanda palang “Untuk kegunaan PUNB sahaja”)

 2. Surat /bukti pemberhentian kerja beserta pengesahan penerimaan surat (mula diberhentikan kerja dari Januari 2020)

 

C) Video syarikat dan perniagaan (pemohon hanya perlu sediakan pautan). Spesifikasi video adalah seperti berikut:

 1. Video dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris

 2. Sumber pautan dari YouTube (video haruslah terus kekal berada di YouTube sehingga keputusan permohonan pembiayaan diperolehi)

 3. Durasi maksimum video selama 3 minit

 4. Pengenalan latar belakang perniagaan dan syarikat

 5. Penerangan tentang produk atau perkhidmatan ditawarkan

 6. Keistimewaan produk atau perkhidmatan

 7. Video haruslah kreatif dan menarik

 

Nota:

PUNB berhak untuk menolak permohonan sekiranya maklumat yang diberikan tidak lengkap atau tidak mengikut format yang telah ditetapkan

Untuk Tujuan Penyaluran Pembiayaan:

 1. Sijil Perniagaan SSM/Sijil Profesional

 2. Invois sebut harga

 3. Penyata akaun bank - bukti nombor akaun syarikat/perniagaan

 4. Surat Kebenaran Akad

 5. Surat Akujanji

 6. Notis Pengeluaran

 7. Resolusi Lembaga Pengarah (Sendirian Berhad) – penerimaan kemudahan pembiayaan

 8. Surat Persetujuan Penerimaan Pembiayaan (LLP)

 9. Data Perlindungan Peribadi (PDP2)

PROSES PERMOHONAN

 1. Pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu di butang DAFTAR SEKARANG sebelum membuat permohonan pembiayaan.

 2. ​Setelah mendaftar, pemohon perlu memuat naik dokumen dan pautan video perniagaan yang diperlukan untuk proses penilaian. Sila pastikan pemohon menghantar dokumen yang lengkap mengikut kategori pilihan pembiayaan.

 3. ​PUNB akan menghubungi pemohon melalui panggilan telefon, emel atau SMS bagi memaklumkan status kelulusan permohonan untuk proses seterusnya iaitu menandatangan dan serahan surat tawaran pembiayaan.

 

PENGELUARAN DANA

Setelah kesemua dokumen dan syarat pengeluaran dana dipenuhi, PUNB akan menyalurkan pembiayaan kepada usahawan yang layak bagi tujuan yang telah dipersetujui.

 

​*tempoh proses permohonan adalah maksimum 4 minggu waktu bekerja

SEKTOR PEMBIAYAAN

Sektor Dibiaya

 • Perniagaan dalam bidang peruncitan

 • Sistem & automasi

 • Kesihatan

 • Hospitaliti

 • Penggerak perniagaan (pembangunan perisian, logistik, penggudangan & perkhidmatan penghantaran)

 • Kreatif (kraftangan, cenderahati, seni lukis, seni halus (kaligrafi), animasi (infografik), hiasan dalaman dan fesyen)

 

Sektor Tidak Dibiaya

 • Pertanian & perlombongan

 • Perumahan & hartanah (aktiviti perniagaan melibatkan kerja-kerja pembinaan)

 • Kewangan (Pembiayaan dan pajakan samada produk kewangan/bukan kewangan, bitcoin, dagangan wang asing (forex), pajak gadai dan perkhidmatan kiriman wang)

KEISTIMEWAAN PEMBIAYAAN

1. Latihan dan Pembangunan Usahawan
Kursus dan latihan disediakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan dalam bidang pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat dan pengurusan am.

 

2. Sewaan Hartanah PUNB 
Usahawan berpeluang untuk menjalankan perniagaan mereka (jika ada) dengan kadar sewaan 
yang kompetitif. 

 

3. Ibra’ Pembiayaan 
Ibra’ (rebat) sehingga 50% daripada jumlah pembiayaan akan diberikan kepada pembayar pembiayaan 
yang baik (tertakluk kepada terma & syarat)

 

CAJ YANG AKAN DIKENAKAN: 
(ditolak daripada pembiayaan)

 1. Yuran pentadbiran

 2. 1 bulan deposit sekuriti

SOALAN LAZIM

1. Apakah Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan COVID-19 2.0 (SPUR 2.0)?


Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan COVID-19 2.0 (SPUR 2.0) merupakan sebuah inisiatif lanjutan daripada SPUR yang telah diperkenalkan oleh PUNB pada 7 Mei 2021 yang menawarkan pembiayaan maksima sehingga RM100,000 khusus untuk membantu individu/entiti Bumiputera yang ingin dan telah menceburi bidang perniagaan akibat kehilangan pekerjaan ekoran penularan wabak COVID-19.
2. Berapakah kadar keuntungan SPUR 2.0?


Kadar keuntungan yang dikenakan ialah 3.5% setahun berdasarkan kadar baki bulanan.
3.  Bagaimanakah cara pembayaran pembiayaan?


Pembayaran boleh dilakukan melalui perbankan dalam talian atau JomPAY.
4.  Berapa lamakah tempoh pembiayaan SPUR 2.0?


Tempoh pembiayaan SPUR 2.0 adalah sehingga 66 bulan atau 5.5 tahun termasuk 6 bulan moratorium.
5.  Bolehkah SPUR 2.0 yang diluluskan digunakan untuk membuat pembayaran pembiayaan sedia ada dengan mana-mana institusi kewangan lain?


Tidak boleh. Pembiayaan SPUR 2.0 tidak boleh digunakan untuk membuat pembayaran pembiayaan bagi mana-mana kredit/ pinjaman/ pembiayaan sedia ada dengan institusi kewangan lain.
6.  Apakah syarat-syarat yang diperlukan bagi permohonan SPUR 2.0?


Syarat-syarat kelayakan adalah seperti berikut:

Usahawan
 1. Individu Bumiputera yang telah hilang pekerjaan akibat penyusutan ekonomi ekoran penularan wabak COVID-19
 2. Berumur antara 18 hingga 55 tahun ketika memohon
 3. Pemohon mestilah pemilik atau pemegang saham utama syarikat/perniagaan
 4. Pemohon perlulah mengikut format permohonan yang telah ditetapkan di portal SPUR
Perniagaan
 1. Ingin memulakan perniagaan atau telah beroperasi
 2. Menjalankan perniagaan sepenuh masa
 3. Dimiliki atau diterajui sekurang-kurangnya 70% oleh Bumiputera
 4. Entiti milikan tunggal/perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)/Sendirian Berhad
 5. Perniagaan dari rumah atau beroperasi dari premis perniagaan
 6. Tidak bercanggah dengan prinsip Syariah
 7. Keutamaan diberikan kepada yang telah mula menjalankan perniagaan
7. Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan SPUR 2.0?


Senarai dokumen yang diperlukan untuk permohonan ini adalah seperti berikut:

Perniagaan Yang Telah Beroperasi:

 1. Surat/bukti pemberhentian kerja beserta pengesahan penerimaan surat (mula diberhentikan kerja dari Januari 2020)
 2. Rancangan Perniagaan (pemohon perlu mengisi maklumat diperlukan semasa permohonan mengikut format yang telah ditetapkan)
 3. Salinan Kad Pengenalan pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (ditanda palang “Untuk kegunaan PUNB sahaja”)
 4. Gambar berukuran pasport pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (kemas dan berkolar bagi lelaki)
 5. Penyata akaun transaksi perniagaan atau rekod jualan perniagaan bagi tempoh 3 bulan terkini
 6. Pendaftaran syarikat:
 • Pendaftaran Enterpris – Borang D (Milikan Tunggal/Perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP))
 • Sendirian Berhad – Borang 9, 24, 44, 49, 32A, M&A atau Seksyen 17, 78, 46(3), 58, (Sdn Bhd), 105, Perlembagaan atau yang setara

Baru Ingin Memulakan Perniagaan:

 1. Salinan Kad Pengenalan pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham (ditanda palang “Untuk kegunaan PUNB sahaja”)
 2. Surat /bukti pemberhentian kerja beserta pengesahan penerimaan surat (mula diberhentikan kerja dari Januari 2020)

Video syarikat dan perniagaan : (Sila muat naik pautan)

Spesifikasi video adalah seperti berikut:

 • Video dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
 • Sumber pautan dari YouTube (video haruslah terus kekal berada di YouTube sehingga keputusan permohonan pembiayaan diperolehi)
 • Durasi maksimum video selama 3 minit
 • Pengenalan latar belakang perniagaan dan syarikat
 • Penerangan tentang produk atau perkhidmatan ditawarkan
 • Keistimewaan produk atau perkhidmatan
 • Video haruslah kreatif dan menarik

PUNB berhak untuk menolak permohonan sekiranya maklumat yang diberikan tidak lengkap atau tidak mengikut format yang telah ditetapkan
8. Apakah dokumen tambahan yang diperlukan bagi permohonan yang berjaya kelak?


 1. Sijil perniagaan SSM / Siji professional
 2. Invois sebut harga
 3. Penyata akaun bank - bukti nombor akaun syarikat/perniagaan
 4. Surat kebenaran akad
 5. Surat aku janji
 6. Notis pengeluaran
 7. Resolusi lembaga pengarah(Sendirian Berhad) – penerimaan kemudahan pembiayaan
 8. Surat persetujuan penerimaan pembiayaan (LLP)
 9. Data perlindungan peribadi (PDP2)
9. Apakah sektor-sektor perniagaan yang dibiaya dan tidak dibiaya di bawah SPUR 2.0?


Sektor yang dibiaya dan tidak dibiaya adalah seperti berikut:

Sektor Dibiaya

 • Perniagaan dalam bidang peruncitan
 • Sistem & automasi
 • Kesihatan
 • Hospitaliti
 • Penggerak perniagaan (pembangunan perisian, logistik, penggudangan & perkhidmatan penghantaran)
 • Kreatif (kraftangan, cenderahati, seni lukis, seni halus (kaligrafi), animasi (infografik), hiasan dalaman dan fesyen)

Sektor Tidak Dibiaya

 • Pertanian & perlombongan
 • Perumahan & hartanah (aktiviti perniagaan melibatkan kerja-kerja pembinaan)
 • Kewangan (Pembiayaan dan pajakan samada produk kewangan/bukan kewangan, bitcoin, dagangan wang asing (forex), pajak gadai dan perkhidmatan kiriman wang)
10. Bagaimanakah saya ingin memohon pembiayaan SPUR 2.0?


Anda boleh membuat permohonan pembiayaan secara dalam talian di portal rasmi PUNB di pautan www.punbbiz.com.my. Sila isi setiap maklumat dan muat naik dokumen yang lengkap untuk penghantaran permohonan.
11. Adakah saya perlu membayar sebarang yuran?


Ya. Anda perlu membayar yuran pentadbiran sebanyak RM300 dan 1 bulan deposit sekuriti jika permohonan diluluskan dan diterima oleh pemohon. Yuran dan deposit sekuriti ini akan ditolak daripada pembiayaan.
12. Bagaimanakah PUNB menyalurkan dana kepada pemohon yang berjaya?


Penyaluran dana akan dibuat secara terus ke dalam akaun bank syarikat/perniagaan pemohon yang berjaya setelah kesemua dokumen yang diperlukan oleh PUNB adalah lengkap dan memuaskan.
13. Bolehkah pemilik perniagaan memohon moratorium lebih daripada 6 bulan?


Tidak. Tempoh moratorium secara automatik adalah selama 6 bulan sahaja.
14. Bolehkah saya memohon pembiayaan tambahan SPUR 2.0 sekiranya memerlukan?


Tiada pembiayaan tambahan dibenarkan. Kelulusan hanya diberikan sekali sahaja kepada setiap individu.
15. Apakah cagaran yang diperlukan bagi SPUR 2.0?


Tiada sebarang cagaran diperlukan.
16. Saya ingin membuat penyelesaian awal pembiayaan. Adakah saya dibenarkan berbuat demikian?


Ya. Anda boleh membuat penyelesaian awal pembiayaan.
17. Adakah saya akan dikenakan sebarang caj untuk membuat penyelesaian awal pembiayaan?


Tiada sebarang caj dikenakan untuk penyelesaian awal pembiayaan.
18. Saya dimaklumkan bahawa permohonan SPUR 2.0 telah diluluskan. Apakah proses seterusnya?


Sekiranya permohonan lulus, pegawai PUNB akan menghubungi anda bagi proses seterusnya. Sila rujuk carta proses permohonan pada bahagian Proses Permohonan di portal SPUR.
19. Bolehkah saya memohon pembiayaan melalui orang ketiga atau ejen?


Tidak boleh. Sebarang permohonan yang bukan daripada pemilik/ pengarah/ pemegang saham syarikat yang sah tidak akan diproses.
20. Adakah saya perlukan penjamin daripada pihak ketiga untuk memohon SPUR 2.0?


Tidak. Hanya pemohon/pengarah/pemegang saham syarikat yang akan menjadi penjamin bagi pembiayaan.
21. Berapa lamakah tempoh bagi keputusan permohonan SPUR 2.0?


Tempoh bagi penilaian dan kelulusan permohonan SPUR 2.0 adalah dalam jangka masa 4 minggu waktu bekerja.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PUNB di talian 1300 13 7862 atau emel kami di customerservice@punb.com.my