top of page

SAFE
SUSTAINABLE ASSISTANCE FOR FLOOD AND ENVIRONMENT DISASTER

New Illustration (PUNB)-01.jpg

Apa itu SUSTAINABLE ASSISTANCE FOR FLOOD AND ENVIRONMENT DISASTER  (SAFE)?

SAFE merupakan inisiatif pembiayaan pemulihan khusus untuk perniagaan Rakan Usahawan PUNB yang terjejas akibat banjir atau bencana alam yang lain.

OBJEKTIF

 1. Membantu dalam pembaikan semula premis perniagaan

 2. Memperbaiki aliran tunai perniagaan

 3. Memastikan kelangsungan perniagaan seperti sedia kala

PAKEJ PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan

Maksimum sehingga RM350,000

Skop Pembiayaan

a) Mesin dan peralatan

b) Pertukaran lokasi perniagaan ke kawasan berisiko rendah

c) Pengubahsuaian premis sedia ada atau lokasi baru

d) Stok

e) Perbelanjaan operasi (maksimum 3 bulan)

Tempoh Pembiayaan

5 tahun maksimum  (termasuk 6 bulan tempoh penangguhan ke atas prinsipal sahaja)

Kadar Keuntungan

2.0% setahun berdasarkan kadar rata

Tempoh Ketersediaan Pembiayaan

Bermula dari tarikh pengumuman atau/sehingga keseluruhan pembiayaan telah disalurkan (mana-mana yang terdahulu).

SYARAT KELAYAKAN

1.    Terbuka kepada Rakan Usahawan PUNB sedia ada yang terjejas akibat bencana 
2.    Tidak termasuk perniagaan di bawah status pemulihan kredit

PROSES PERMOHONAN

 1. Permohonan dilakukan secara dalam talian di portal SAFE.

 2. Lengkapkan maklumat permohonan.

 3. Pegawai Pemantau akan menilai bagi kelulusan oleh Jawatankuasa Penilaian.

 4. Serahan dokumen tawaran pembiayaan oleh PUNB.

 5. Pengeluaran dana.

  *Tempoh proses permohonan adalah maksimum 3 minggu (waktu bekerja) berdasarkan penyerahan maklumat yang lengkap

CAJ YANG AKAN DIKENAKAN: 
(ditolak daripada pembiayaan)

 1. Yuran setem

 2. 1 bulan deposit sekuriti

 3. Takaful premis untuk 1 tahun atau RM2,000 (yang mana lebih rendah)

 4. Takaful atas pembiayaan

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PUNB di talian 1300 13 7862 atau emel kami di customerservice@punb.com.my

bottom of page