top of page

Borang Permohonan

BUTIRAN PERIBADI

Nama (Mengikut Kad Pengenalan)

Nama Pemohon

No Kad Pengenalan (Baru)

No Kad Pengenalan

No Kad Pengenalan (Lain)

No Kad Pengenalan Lain

Gelaran

Gelaran

Agama

Agama

Status Bumiputera

Status Bumiputera

No Kad Pengenalan (Lama)

No Kad Pengenalan (Lama)

Tarikh Lahir

Jantina

Jantina

Kaum

Kaum

Status Perkahwinan

Status Perkahwinan

Status Pekerjaan

Status Pekerjaan

Jumlah Pembiayaan Yang Diperlukan

Tempoh Syarikat telah beroperasi

Adakah anda menjalankan perniagaan secara berpremis (Sewaan@Beli)?

Purata Jualan Sebulan (RM)

Skop Pembiayaan yang diperlukan.

Kategori perniagaan untuk pembiayaan

BUTIRAN SURAT-MENYURAT

Alamat Surat-Menyurat

Alamat Surat Menyurat

Poskod

Poskod

Negeri

Negeri

Bandar

Bandar

Daerah

Daerah

NOMBOR YANG BOLEH DIHUBUNGI

No Tel (Rumah)

No Tel (Rumah)

No Tel (Rumah)

No Telefon Bimbit

No Telefon Bimbit

No Tel (Faks)

E-mel

E-mel

CADANGAN PERNIAGAAN

Dari Mana Anda Ketahui Tentang Pembiayaan PUNB?

Format Rancangan Perniagaan

Lampiran

1. Salinan Kad Pengenalan (depan belakang) pemohon & rakan kongsi (sekiranya ada)

2. Gambar pemohon & rakan kongsi (jika ada) berukuran passport

3. Surat penawaran pemberhentian kerja / notis penamatan kerja (VSS/MSS

dan lain-lain)

4. Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang terkini

5. Penyata akaun bank individu / akaun gaji - tempoh 3 bulan dari tarikh terkini

6. Penyata akaun transaksi perniagaan ATAU rekod jualan perniagaan

(3 bulan)

7. Lesen perniagaan dari Majlis / lesen khas / perjanjian sewa premis

perniagaan / dll

8. Pendaftaran Syarikat /Perniagaan :

i) Pendaftaran ENTERPRISE - Borang D (Milikan Tunggal / Perkongsian / Perkongsian Liabiliti Terhad)

ii) Pendaftaran SDN BHD: Borang 9, 24, 44, 49, 32A, M&A, atau Seksyen 17,

78, 46(3), 58, (Sdn Bhd) 105, Constitution atau yang setara

bottom of page