SPUR 

(SKIM PEMBIAYAAN USAHAWAN TERKESAN COVID-19)

Jumlah pembiayaan RM 50,000 hingga  RM 100,000

Untuk semak status permohonan SPUR, sila klik di sini

PENGENALAN

Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan COVID-19 atau SPUR merupakan sebuah inisiatif baharu daripada PUNB dalam usaha membantu individu Bumiputera untuk menceburi bidang perniagaan akibat kehilangan pekerjaan ekoran penularan pandemik COVID-19

OBJEKTIF

 •  Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang keusahawanan.

 • Menyediakan kemudahan dari aspek kewangan dan pembangunan keusahawanan.

 • Memastikan usahawan dan perniagaan Bumiputera kekal berdaya saing dan berdaya tahan.

 • Mempergiat aktiviti perniagaan dan meningkatkan ekonomi.

Jumlah Pembiayaan

RM50,000 - RM100,000

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 5.5 tahun  
(termasuk 6 bulan moratorium)

Kadar Keuntungan

3.5% setahun berdasarkan
kadar baki bulanan 

SYARAT KELAYAKAN

Usahawan

 1. Individu Bumiputera yang telah hilang pekerjaan akibat penyusutan ekonomi ekoran penularan wabak COVID-19.

 2. Berumur antara 18 hingga 55 tahun ketika memohon

PERNIAGAAN

 1.  Ingin memulakan perniagaan atau telah beroperasi (pendaftaran selepas Mac 2020)

 2. Menjalankan perniagaan sepenuh masa 

 3. Dimiliki dan diterajui sekurang-kurangnya 70% oleh Bumiputera

 4. Entiti milikan tunggal/perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)/Sendirian Berhad

 5. Perniagaan dari rumah atau beroperasi dari premis perniagaan

 6. Perniagaan dalam bidang peruncitan/pemborongan/pembuatan & kejuruteraan

 7. Patuh Syariah

KEISTIMEWAAN PEMBIAYAAN

1. Latihan dan Pembangunan Usahawan
Kursus dan latihan disediakan untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan dalam bidang pengurusan kewangan, pemasaran, tadbir urus korporat dan pengurusan am.

 

2. Sewaan Hartanah PUNB 
Usahawan berpeluang untuk menjalankan perniagaan mereka (jika ada) dengan kadar sewaan 
yang kompetitif. 

 

3. Ibra’ Pembiayaan 
Ibra’ (rebat) sehingga 50% daripada jumlah pembiayaan akan diberikan kepada pembayar pembiayaan 
yang baik (tertakluk kepada terma & syarat)

 

PROSES PERMOHONAN

1.  Permohonan di buka selama tempoh 1 bulan secara atas talian di portal rasmi PUNB.

2.  Pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat permohonan pembiayaan di pautan www.punbbiz.com.my

3.  Setelah mendaftar, pemohon perlu memuat naik dokumen dan pautan video perniagaan yang diperlukan untuk proses penilaian. Sila pastikan pemohon menghantar dokumen yang lengkap mengikut kategori pilihan pembiayaan.

4.  Proses penilaian dan penyemakan dokumen permohonan akan di nilai oleh jawatankuasa penilaian PUNB.

5. Pemohon yang berjaya akan dihubungi untuk membuat pembentangan Rancangan Perniagaan dan video perniagaan bagi sesi penilaian oleh juri penilai.

6. PUNB akan menghubungi pemohon melalui panggilan telefon, emel atau SMS bagi memaklumkan status kelulusan permohonan untuk proses seterusnya tandatangan dan serahan surat tawaran pembiayaan.

Pengeluaran Dana

Setelah kesemua dokumen dan syarat pengeluaran dana dipenuhi dan mendapat kelulusan bagi pengeluaran dana, PUNB akan menyalurkan pembiayaan kepada usahawan yang layak bagi tujuan yang telah dipersetujui.

SOALAN LAZIM

1. Apakah Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan COVID-19 (SPUR)?


Skim Pembiayaan Usahawan Terkesan COVID-19 (SPUR) merupakan sebuah inisiatif yang menawarkan pembiayaan antara RM50,000 hingga RM100,000 khusus untuk membantu individu/entiti Bumiputera untuk menceburi bidang perniagaan setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19.
2. Berapakah kadar keuntungan SPUR?


Kadar keuntungan yang dikenakan ialah 3.5% setahun berdasarkan pengiraan asas bulanan.
3.  Bagaimanakah cara pembayaran pembiayaan?


Pembayaran boleh dilakukan melalui perbankan dalam talian atau JomPAY.
4.  Berapa lamakah tempoh pembayaran balik pembiayaan SPUR?


Tempoh pembayaran balik pembiayaan SPUR adalah sehingga 66 bulan atau 5.5 tahun termasuk 6 bulan moratorium.
5.  Bolehkah SPUR yang diluluskan digunakan untuk membuat pembayaran pembiayaan sedia ada dengan mana-mana institusi kewangan lain?


Tidak boleh. Pembiayaan SPUR tidak boleh digunakan untuk membuat pembayaran pembiayaan bagi mana-mana kredit/ pinjaman/ pembiayaan sedia ada dengan institusi kewangan lain.
6.  Apakah syarat-syarat yang diperlukan bagi permohonan SPUR?


Syarat-syarat kelayakan adalah seperti berikut:

Usahawan
 1. Individu Bumiputera yang telah hilang pekerjaan akibat penyusutan ekonomi ekoran penularan wabak COVID-19
 2. Berumur antara 18 hingga 55 tahun ketika memohon

Perniagaan
 1. Idea perniagaan serta perancangan yang berinovasi untuk memulakan perniagaan atau perniagaan yang telah beroperasi (pendaftaran selepas Mac 2020)
 2. Menjalankan perniagaan sepenuh masa sekiranya lulus pembiayaan
 3. Dimiliki atau diterajui sekurang-kurangnya 70% oleh Bumiputera
 4. Entiti milikan tunggal/perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)/Sendirian Berhad
 5. Perniagaan dari rumah atau beroperasi dari premis perniagaan
 6. Perniagaan dalam bidang peruncitan/pemborongan/pembuatan & kejuruteraan
 7. Perniagaan patuh Syariah
7. Apakah senarai dokumen yang diperlukan untuk permohonan SPUR?


Senarai dokumen yang diperlukan untuk permohonan ini adalah seperti berikut:

Perniagaan Yang Telah Beroperasi:
 1. Surat/bukti pemberhentian kerja
 2. Rancangan Perniagaan (pemohon perlu mengisi maklumat diperlukan semasa permohonan)
 3. Salinan kad pengenalan (pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham)
 4. Gambar berukuran pasport (pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham)
 5. Penyata akaun bank bagi tempoh 3 bulan dari tarikh terkini (penyata akaun bank individu/akaun gaji ketika membuat permohonan)
 6. Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terkini
 7. Penyata akaun transaksi perniagaan atau rekod jualan perniagaan bagi tempoh 3 bulan.
 8. Lesen perniagaan dari majlis/lesen khas/perjanjian sewa premis perniagaan dan lesen lain yang berkaitan.
 9. Pendaftaran syarikat:

i. Pendaftaran Enterpris – Borang D (Milikan Tunggal/Perkongsian/Perkongsian Liabiliti Terhad (LLP)

ii. Sendirian Berhad – Borang 9,24,44,49,32A,M&A atau seksyen 17,78,46(3),58 (Sdn Bhd), 105, perlembagaan atau yang setara

Baru memulakan perniagaan dengan konsep/idea yang menarik.
 1. Salinan kad pengenalan (pemohon, rakan kongsi, pengarah syarikat, pemegang saham)
 2. Surat / bukti pemberhentian kerja
 3. Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) terkini
 4. Penyata akaun individu / akaun gaji bagi tempoh 3 bulan dari tarikh terkini

Video syarikat dan perniagaan : (Sila muat naik pautan)

Spesifikasi video adalah seperti berikut:

 1. Video dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
 2. Sumber pautan dari YouTube
 3. Durasi maksimum video selama 3 minit
 4. Pengenalan latar belakang perniagaan dan syarikat
 5. Penerangan tentang produk atau perkhidmatan ditawarkan
 6. Keistimewaan produk atau perkhidmatan
 7. Video haruslah kreatif dan menarik
8. Bagaimanakah saya ingin memohon pembiayaan SPUR?


Anda boleh membuat permohonan pembiayaan secara atas talian di portal rasmi PUNB di pautan www.punbbiz.com.my. Sila isi setiap maklumat dan muat naik dokumen yang lengkap untuk penghantaran permohonan.
9. Adakah saya perlu membayar sebarang yuran?


Ya. Anda perlu membayar yuran pentadbiran sebanyak RM300 dan 1 bulan deposit sekuriti jika permohonan diluluskan dan diterima oleh pemohon. Yuran dan deposit sekuriti ini akan ditolak daripada pembiayaan.
10. Bagaimanakah PUNB menyalurkan dana kepada pemohon yang berjaya?


Penyaluran dana adalah seperti berikut:

 • Pembiayaan akan disalurkan terus ke dalam akaun pembekal atau pihak berkaitan yang diluluskan bagi pembelian aset tunggal yang melebihi atau sama nilai dengan 10% daripada jumlah pembiayaan.
 • Lain-lain tujuan pembiayaan atau pembelian asset dibawah 10% daripada jumlah pembiayaan akan disalurkan terus ke dalam akaun syarikat.
11. Bolehkah pemilik perniagaan memohon moratorium lebih daripada 6 bulan?


Tidak. Tempoh moratorium secara automatik adalah selama 6 bulan sahaja.
12. Bolehkah saya memohon pembiayaan tambahan SPUR sekiranya memerlukan?


Tiada pembiayaan tambahan dibenarkan. Kelulusan hanya diberikan sekali sahaja kepada setiap individu.
13. Apakah cagaran yang diperlukan bagi SPUR?


Tiada sebarang cagaran diperlukan.
14. Saya ingin membuat penyelesaian awal pembiayaan. Adakah saya dibenarkan berbuat demikian?


Ya. Anda boleh membuat penyelesaian awal pembiayaan.
15. Adakah saya akan dikenakan sebarang caj untuk membuat penyelesaian awal pembiayaan?


Tiada sebarang caj dikenakan untuk penyelesaian awal pembiayaan.
16. Saya dimaklumkan bahawa permohonan SPUR telah diluluskan. Apakah proses seterusnya?


Sekiranya permohonan lulus, pegawai PUNB akan menghubungi anda bagi proses seterusnya. Sila rujuk carta proses permohonan pada bahagian maklumat SPUR di portal PUNB www.punb.com.my
17. Bolehkah saya memohon pembiayaan melalui orang ketiga atau ejen?


Tidak boleh. Sebarang permohonan yang bukan daripada pemilik/ pengarah/ pemegang saham syarikat yang sah tidak akan diproses.
18. Adakah saya perlukan penjamin daripada pihak ketiga untuk memohon SPUR?


Tidak. Hanya pemohon/pengarah/pemegang saham syarikat yang akan menjadi penjamin bagi pembiayaan.
19. Apakah dokumen tambahan yang diperlukan bagi permohonan yang berjaya kelak?


1. Sijil perniagaan SSM / Siji profesional

2. Invois

3. Penyata akaun bank

4. Surat kebenaran akad

5. Surat aku janji

6. Notis pengeluaran

7. Resolusi lembaga pengarah(Sendirian Berhad) – penerimaan kemudahan pembiayaan

8. Surat persetujuan penerimaan pembiayaan (LLP)

9. Data perlindungan peribadi (PDP2)
20. Bilakah keputusan dana SPUR akan dimaklumkan kepada pemohon yang lulus?


Keputusan dana SPUR akan dimaklumkan kepada pemohon yang lulus dalam jangkamasa 20 hari waktu bekerja iaitu selepas selesai sessi pembentangan perniagaan (pitching) dijalankan.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan PUNB di talian 1300 13 7862 atau emel kami di customerservice@punb.com.my